Blog button naar het overzicht
Uit elkaar

Uit elkaar

16-08-2021 Categorie: Ik wil scheiden

Samenwonen en uit elkaar

Als jij en je partner samenwonen en niet getrouwd zijn hoef je, als jullie uit elkaar gaan, net wat minder te regelen dan getrouwde stellen. Zo kan bijvoorbeeld de gang naar de rechtbank worden overgeslagen.
Wat je wel moet regelen hangt af van de situatie. In deze blog zullen we hier dieper op ingaan.

Online scheiden; een bewuste keuze

Als jij en je partner als samenwoners uit elkaar gaan en ervoor kiezen om via onlinescheidingregelen.nl jullie zaken te regelen is dit een bewuste keuze om het uit elkaar gaan zelf te willen regelen. Je kiest ervoor om goed uit elkaar te willen, om jullie zaken eerlijk en netjes af te handen, maar om dat wel samen zelf te regelen. En natuurlijk als jullie samen kinderen hebben om ook voor hen alles zo goed mogelijk te regelen.

Samenlevingscontract verbreken

Een veelgestelde vraag is: Hoe kan je een samenlevingscontract ontbinden? Meestal staat in het samenlevingscontract hoe je dit kunt regelen. Je hoeft hiervoor niet naar een notaris of advocaat. Het sturen van een (aangetekende) brief naar elkaar is vaak voldoende. Op deze manier kun je het samenlevingscontract ook eenzijdig opzeggen; door een aangetekende brief te sturen aan je (ex) partner.

Indien er geen sprake is van een samenlevingscontract ook dan is het het wijs om de afwikkeling van de beëindiging van het samen zijn goed op papier te zetten.

Ook als alle afspraken wel mondeling zijn gemaakt, de financiën zijn verdeeld en er een ouderschapsplan is opgesteld is het nog steeds belangrijk het samenlevingscontract schriftelijk naar elkaar op te zeggen. Doe je dit niet? Dan kan het zijn dat het samenlevingscontract geldig blijft ondanks dat jullie uit elkaar zijn en alles geregeld is.

Niet eens met elkaar

Indien er over kwesties geen overeenstemming wordt bereikt, zoals over bijvoorbeeld de omgangsreling, kinderalimentatie of de hoogte van de uitkoop. Komen jij en je partner hier uiteindelijk samen toch niet uit? Dan kun je een hulplijn inschakelen. Wij brengen je in contact met een mediator/scheidingsspecialist in jouw regio. Samen met de mediator wordt gezocht naar een manier om toch in onderling overleg afspraken te maken waar jullie beiden achter kunnen staan.

Gezamenlijke woning

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie een gezamenlijke koopwoning? En blijft één van jullie in de woning wonen? Dan is een convenant (ontbinding van de samenleving op papier) een vereiste. Zowel de hypotheekadviseur als de notaris willen weten hoe de ontbinding vorm gegeven is. Denk dan aan hoe de verrekening ten aanzien van de woning er uit komt te zien, maar ook schulden en alimentatie is iets waar de bank rekening mee dient te houden bij de (her)financiering. Om die reden eist de bank een convenant. Dus voordat de woning op naam gezet kan worden door 1 partij of als er een nieuwe woning aangekocht gaat worden dienen er eerst goede afspraken gemaakt te worden, vastgelegd in een officieel stuk, alvorens dit in werking gesteld kan worden. Je kunt via onze zogenaamde ScheidingsTool zelf samen een convenant (laten) opstellen. Jullie beantwoorden de vragen en met die input genereren wij een convenant waar zowel de bank als de notaris mee uit de voeten kan.

Verdelen financiën

De financiën zijn vaak een lastig onderwerp als stellen uit elkaar gaan. Misschien hebben jij en je partner een koophuis samen, een spaarrekening, een lijfrente of andere bezittingen. Deze bezittingen en het geld op de rekeningen zullen moeten worden verdeeld. Maar hoe en in welke verhouding?
Stel dat jij een koophuis bezit op het moment van samenwonen. Je partner trekt bij je in, betaalt mee aan de hypotheek en ook aan andere vaste lasten. Na een aantal jaar laten jullie samen de keuken verbouwen en delen de hiermee gemoeide kosten. En nu gaan jullie uit elkaar. Krijgt je ex dan zijn of haar investering in de woning terug? Of nemen jullie de huidige waarde van de woning ten opzichte van de waarde bij aankoop als uitgangspunt? Als hierover niks is vastgelegd in de samenlevingsovereenkomst of een ander contract kan dit nog best wat discussie opleveren en niet te vergeten de belastingdienst kijkt ook mee. Het is dus zorg dat je dit goed vastlegt rekening houdend met fiscale consequenties.
Komen jullie er samen niet uit? Schakel dan onze hulplijn in. Onze scheidingsspecialisten staan voor jullie klaar. Dat kan overigens ook zijn op 1 onderwerp.
Zij zullen je in ieder geval informeren over de eventuele juridische of fiscale gevolgen van de door jullie gemaakte afspraken. Uiteraard zijn er ook hulplijnen voor andere disciplines en wat met de scheiding te maken heeft zoals een makelaar, een hypotheekadviseur, fiscalist, hulp bij de administratie, kinderen etc.

Wettelijke verplicht ouderschapsplan

Hebben jij en je partner samen minderjarige kinderen en gaan jullie uit elkaar? Dan zijn jullie wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan kent een aantal vaste, verplichte onderwerpen;

1. Zijn de kinderen betrokken bij het maken van de afspraken en hoe?
2. Hoe gaat het met de opvoeding van de kinderen na het uit elkaar gaan?
3. Wie heeft wanneer en hoeveel zorg voor de kinderen?
4. Hoe, wanneer en waarover informeren jullie elkaar?
5. Welke beslissingen neem je nog samen en hoe verloopt het overleg dienaangaande?
6. Hoe worden de kosten voor de kinderen verdeeld en betaald?

Via onze website onlinescheidingregelen.nl is het mogelijk een kant en klaar ouderschapsplan te genereren. Als je de ScheidingsTool helemaal doorloopt weet je zeker dat er niks overgeslagen of vergeten wordt. Onze scheidingsspecialist loopt de intake na en zet de punten op de i. Alle onderwerpen die van belang zijn voor jullie en de kinderen komen aan bod. Na afloop heb je een document in handen met toekomstbestendige afspraken.

Toekomst als ouders

Het ouderschapsplan is verplicht. Er is echter bij een ontbinding van een samenleving niemand die daar op toe ziet. Zolang er zich geen problemen voordoen en de ouders ten alle tijden op één lijn zitten betreft de afspraken is het niet hebben van een plan (nog) geen probleem.

Doen er zich wel problemen voor, zoals onenigheid over de omgangsregeling of het niet betalen van kinderalimentatie? Dan wordt het bijzonder lastig. Dan zal er alsnog een plan opgesteld moeten worden. Dat ligt dan vaak een stuk lastiger. Het is dan ook verstandiger om dit meteen tijdens het uit elkaar gaan te regelen. Het is onze ervaring dat je dan ook geen belangrijke zaken over het hoofd ziet. Zoals de te behalen fiscale voordelen, het hebben van nieuwe partners en afspraken dienaangaande, wat als je meer of minder gaat verdienen hoe zit het dan met de kinderalimentatie etc. Beter nu goed geregeld dan achteraf dure advocaten of zelfs een rechter die dan gaat bepalen hoe het moet worden. We hopen dat je het plan nooit meer nodig hebt, maar dat als het toch lastiger is dat je dan iets hebt om op terug te vallen. Ook kan je het LBIO niet inschakelen als er geen ouderschapsplan is, overigens moet dit plan dan wel vastgelegd worden bij de rechtbank. Het LBIO is een overheidsinstelling welke helpt bij het incasseren van niet betaalde alimentatie.

En daarnaast is de verplichting tot het maken van een ouderschapsplan er natuurlijk niet voor niks. Op kinderen van alle leeftijden kan een scheiding enorme impact hebben. Niet alleen rondom de tijd van de scheiding, maar ook nog jaren erna. Maken jullie als ouders geen goede afspraken? Dan kan dit ook in het nadeel zijn van je kinderen en kunnen ook zij hier de dupe van worden. Beter is het om zaken samen door te spreken en zaken goed vast te leggen. Dit helpt ook bij een goede verwerking van de scheiding van alle betrokkenen, het helpt om elkaar op een liefdevolle manier los te laten en de kinderen te betrekken bij de scheiding. Geef ook hen een stem en vergeet niet ook naar elkaar te luisteren ook al snappen we dat dit niet even makkelijk is. Neem daar toch de tijd voor. Onze ScheidingsTool neemt jullie bij de hand om er stap voor stap samen doorheen te komen.

Online verbreken samenleving

Door middel van de ScheidingsTool op onze website kun je dus direct van start met het regelen van de beëindiging van de samenleving. Ook het opstellen van het ouderschapsplan kan via deze weg. Het is hiervoor niet belangrijk of jullie een samenlevingscontract hebben. Ook zonder contract kun je de ScheidingsTool gebruiken.
Via de intake worden jullie gegevens geïnventariseerd. Achter de schermen zorgen wij voor het verbreken van jullie samenlevingsovereenkomst. De afspraken die jullie maken over de verdeling van jullie bezittingen en eventuele schulden worden door ons vastgelegd.
Als jullie samen kinderen hebben maken jullie via de ScheidingsTool ook een ouderschapsplan en desgewenst een (kinder)alimentatieberekening.
Onze scheidingsspecialisten controleren de afspraken op juridische en praktische haalbaarheid en op de fiscale gevolgen. Eventueel is het mogelijk de afspraken notarieel of via de rechtbank vast te laten vastleggen.

Als alles geregeld is ontvangen jullie van ons nog als nazorg een actielijst, zodat jullie na het verbreken van de samenleving niks vergeten te regelen.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag.

machine-hulplijnen

Twijfel?

Je overweegt te scheiden, maar je durft de stap niet te zetten.

Lees het verhaal Lees het verhaal

Direct starten

Bespaar tijd, geld en energie. Regel je scheiding zelf.

Klik verder Klik verder