En nu?

quote

En nu?

Piloot van je eigen leven

Het leven rijpt ons en geeft ons lessen om te leren. We groeien door te ervaren, terug te kijken en te reflecteren, nieuwe keuzes te maken en we leren nieuwe manieren om om te gaan met druk en tegenslag.

Natuurlijk doet uit elkaar gaan pijn, dat is niet te vermijden. Je kunt wel kiezen om de regie weer zelf te voeren, weer autonoom te zijn en je eigen keuzes te maken. En dat begint bij het regelen van de scheiding.

Natuurlijk kan niet alles in 1 keer. Je kunt elkaar niet veranderen, je gaat niet voor niets scheiden. Voor nu is eerst het doel om de zaakjes weer op orde te krijgen en vooral ook te houden. De eerste de focus ligt op het afhechten van de relatie en het formaliseren van de scheiding.

Langzaamaan leer je weer je eigen plek in te nemen en je leven weer vorm te geven zoals jij dat wilt. Het leven kan zo veel meer zijn ook al zie je dat nu misschien nog niet. Hou voor nu de focus vast en het groeien komt later wel.
Het gaat je heus lukken om in je eigen leven weer piloot te worden en beter te leren vliegen. Wij wensen je in ieder geval een leven toe in volle vaart.

Ik wil scheiden

Zet dus op je eigen tempo alle stappen met behulp van onze tool. Samen met onze gespecialiseerde familierechtexperts zorgen wij ervoor dat jullie online scheiding goed verloopt.

Tot slot willen we laten weten dat we je privacy respecteren. Dat we AVG proof werken en dat we als familiemediators, scheidingsexperts aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en/of Register Financieel Echtscheidings Adviseurs streng gecontroleerd worden.

Wanneer jullie alle twee wensen te scheiden en in staat zijn om tot een overeenkomst te komen kun je middels een gezamenlijk verzoek de (echt)scheiding aanvragen.

Hoe nu verder?

Wellicht was het je al opgevallen? We gebruiken op elke pagina een punt en een komma. Dat is natuurlijk niet voor niets.

De punt staat symbool voor het afsluiten.
De komma, dat er een einde is, maar dat daar nog veel bij komt kijken, maar dat je dat niet alleen hoeft te doen.
De punt komma samen sluit een mededeling af, maar maakt direct duidelijk dat er een scheiding maar ook meteen een verband is met het volgende.

We snappen als geen ander dat je zelf weer de regie in handen wilt hebben. Een scheiding voelt al zo machteloos. Echter alvorens je een punt kunt zetten achter de relatie zal de scheiding geregeld dienen te worden.

We delen graag onze content -versterkt door innovatie- met jullie om weer grip op alles te krijgen.

Voorwaarden

Om niet van een koude kermis thuis te komen stellen we voorwaarden:

  • Beide partners werken mee met de online scheiding
    Je bent on speaking terms
  • Jullie zijn allebei in het bezit van een mailadres
  • Je vraagt om advies als je er niet uitkomt

Je geeft volledige openheid van zaken
Beide partners helpen wij een overeenkomst op te maken over de verdeling van hun goederen, hun schulden, de erfrechten, de levensverzekeringen, de gezinswoning, en vooral ook over de kinderen (verblijfsregeling, omgangsregeling, alimentatie).

Indien nodig leggen wij dat voor aan de rechtbank via onze advocaat.

Dit zogenaamde convenant is noodzakelijk voor een bank, maar ook om een check te kunnen of er geen zaken over het hoofd gezien worden. Die problemen achteraf kunnen geven.

De Nederlandse rechter is alleen in de volgende gevallen bevoegd om een echtscheiding uit te spreken:

  1. De echtgenoten hebben beiden de Nederlandse nationaliteit.
  2. De echtgenoten hebben geen gemeenschappelijke nationaliteit maar hebben hun feitelijke woonplaats in Nederland.

De echtgenoten hebben geen gemeenschappelijke nationaliteit en hebben hun feitelijke verblijfplaats ieder in een ander land. Door partijen is een verklaring gegeven dat zij Nederlands recht wensen toe te passen, of dit is door een van de partijen gedaan en door de andere partij niet weersproken.

Kun je instemmen met deze voorwaarden dan heb je de sleutel in handen om de scheiding samen te regelen.

Veelgestelde vragen

Kan ik ook scheiden met gefinancierde rechtsbijstand?

Ja dat is ook mogelijk. 

Wij zullen bij de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch een toevoeging voor je of jullie aanvragen. Dat houdt in dat wij een aanvraag voor je doen om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, d.w.z. het overgrote deel van de kosten van de online mediation worden dan door de Staat voldaan. De Raad voor Rechtsbijstand controleert zelf de gegevens bij uw gemeente en zij controleert ook uw inkomensgegevens bij de Belastingdienst, door middel van je BSN. Indien de toevoeging aan jullie wordt verleend, behoef je zelf geen kosten voor rechtsbijstand te dragen, behalve een door de Raad voor Rechtsbijstand wettelijk op te leggen eigen bijdrage; deze varieert van € 58,00 tot € 115,00 per persoon, al naar gelang de hoogte van uw inkomen. De Raad voor Rechtsbijstand stelt jezelf, rechtstreeks op de hoogte van de vastgestelde eigen bijdrage. Ook krijg je korting op het griffierecht. Indien slechts 1 van jullie recht heeft op toevoeging dan wordt de vaste prijs gehalveerd. De Raad voor Rechtsbijstand stelt de eigen bijdrage vast aan de hand van je inkomen en vermogen in het zgn. ‘peiljaar’. Dit is het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de aanvraag voor de toevoeging wordt ingediend. Indien je inkomen sedert het peiljaar met 15 % of meer is gedaald, kun je een verzoek om peiljaarverlegging indienen. Echter, dit verzoek kun je pas indienen, nadat de Raad voor Rechtsbijstand op de eerste toevoegingsaanvraag heeft beslist. Het is verstandig eerst even contact met ons op te nemen, voordat je het verzoek om peiljaarverlegging indient. Het verzoek dient echter wel binnen 6 weken na de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand op de eerste aanvraag worden ingediend! Ingeval je een verzoek tot peiljaarverlegging doet, zal de Raad voor Rechtsbijstand achteraf controleren of je geschatte inkomen en je daadwerkelijk genoten inkomen overeenstemmen. Mocht blijken dat uw daadwerkelijk genoten inkomen hoger was dan het geschatte inkomen, dan kan dat gevolgen hebben voor de opgelegde bijdrage: deze zal dan verhoogd worden. Wederom zal de Raad voor Rechtsbijstand je zelf informeren hierover. Zij zal zelf tot incasso van de hogere eigen bijdrage overgaan. Rest ons te melden dat, indien je 18 jaar of ouder bent en een inkomen geniet op of net boven bijstandsniveau, je eventueel recht heeft op bijzondere bijstand: dit kun je u bij de Gemeentelijke Sociale Dienst aanvragen/regelen. Zodra de toevoeging is verstrekt (en de hoogte van de eigen bijdrage bekend is) krijg je de kosten (grotendeels) vergoed. Mocht je  nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande of als we de toevoeging voor je/jullie  kunnen aanvragen dan kun je ons mailen op info@onlinescheidingregelen.nl. Zodra wij en jij bericht hebben van de Raad voor Rechtsbijstand en we weten of er (voorlopig) recht is op toevoeging, dan krijg je van ons toegang tot ons systeem en gaan we van start met de intake. Let op dat als er sprake is van vermogen en/of zogenaamd resultaat na de scheiding dan heb je geen recht op toevoeging en kan het zijn dat je alsnog de rekening gepresenteerd krijgt. Denk je recht op toevoeging te hebben? Bel of mail ons en wij vragen het voor je aan, zodat je zekerheid hebt dat de scheiding met subsidie geregeld kan worden en de gehele scheiding per persoon rond de € 100,- gaat kosten.      

Zijn er nog andere kosten?

Er moet nog wel een uittreksel opgevraagd worden bij de Gemeente. Verder zijn er geen andere kosten.

Tenzij je besluit om extra hulp in te schakelen.

Beter om eerst aanbieders te vergelijken?

Helaas is het antwoord nee. Tegenwoordig is het een dagelijkse bezigheid van een ondernemer om gevonden te worden op het internet. Dat is tegenwoordig een kunst op zich. Er gaat echter ook veel geld mee gemoeid met scheiden. Dus zien we dat vele aanbieders (overigens zonder verstand van scheiden) vergelijkingssites opzetten. Op zich is daar niets mis mee. Normaliter zouden we dit zelfs aanraden. Echter momenteel worden er leads te koop aangeboden. Hoe dat zit?  Klanten die een offerte opvragen op de vergelijkingssite worden doorgezet naar advocaten/ mediators en die moeten daarvoor bealen. Hoe vaker ze de lead kunnen verkopen hoe meer het logischerwijs opbrengt. Dat de klanten vervolgens plat gebeld worden, moet dan maar voor lief genomen worden. Ook zien we het fenomeen dat 1 bedrijf 3 verschillende namen en prijzen hanteert en je toch altijd bij het zelfde bedrijf uitkomt. Niet netjes denken wij. Maar het ergste is nog dat we onze eigen gegevens terugzien op de vergelijkingssites foto, nummer, contactformulier etc. (zonder die daar op gezet te hebben) en dat klanten dus denken contact met ons op te nemen, maar dat de klant verkocht wordt aan een concurrent. Zoals u begrijpt worden we daar wel eens moedeloos van. Google zal daar binnenkort vast wat aan gaan doen, de klachten stromen al binnen bij Kassa, de consumentenbond etc. maar tot die tijd hebben we er mee van doen. Wilt u toch weten waar u het beste af bent en waar u waar voor u geld krijgt, dan mag u ons altijd bellen en krijgt u een eerlijk advies ook als u wellicht beter af bent bij de concurrent. Eerlijkheid duurt toch het langst denken wij..

Hoe zit het met gratis scheiden?

Dat bestaat natuurlijk niet. Wat wel mogelijk is dat je recht hebt op een zg. toevoeging als je gaat scheiden. Dan betaal je een verplichte eenmalige bijdrage en de mediator/ advocaat krijgt een subsidie van de overheid. Daarnaast betaal je ook griffierecht als de stukken naar de rechtbank moet. Al met al betaal je per persoon als je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand tegen de € 100,- per persoon voor de gehele scheiding. Dit is niet 'veel', maar is alleen mogelijk als je onder de gestelde grens blijft met je inkomen en vermogen. Als je inkomen nog niet toereikend is dan vergoed de Gemeente veelal die kosten. Dan zou je kunnen spreken over gratis scheiden. Ook zijn er aanbieders die je de verplichte eenmalige bijdrage niet laten betalen en dan spreken over gratis scheiden. Wil je weten wat online scheiden met subsidie/ toevoeging kost en wil je daar zekerheid over hebben, bel ons dan vragen we dat vrijblijvend voor je aan.