Scheiden of blijven? quote

Scheiden of blijven?

Je wilt scheiden, maar je durft de stap niet te zetten. In je hoofd ben je er al lang mee bezig en heb je het al op een rij. Je weet dat het voor jezelf beter is. Je hebt onverklaarbare lichamelijke klachten..

Maar…… kan ik het mijn partner wel aandoen…de kinderen… bang voor agressie, bang voor de toekomst, kan ik het allemaal wel alleen…schuldgevoelens…..kan ik straks nog wel rondkomen?….

Je bent ongelukkig, maar durft de grote stap (nog) niet aan. Je sluit je ogen voor wat er echt aan de hand is en richt je op alles behalve op jezelf. Je bent aan het overleven.

Natuurlijk kent iedereen die wil gaan scheiden of gescheiden is deze gevoelens van twijfel en onzekerheid. We horen dat dagelijks in onze praktijk. Volg op deze zoektocht naar antwoorden je eigen tempo en wees hierbij eerlijk tegen jezelf. Vergeet niet dat er twee voor nodig zijn om samen te kunnen zijn.

Scheiden of blijven?

Is de relatie nog levensvatbaar?

Leg je relatie eens onder een vergrootglas: Op internet zijn er diverse tests beschikbaar, zoek eens op relatietest.

Vaak is het een enorm dilemma. Aan beide opties van scheiden of blijven kleven voor- en nadelen. Vrijwel altijd emotionele, maar vaak ook financiële en praktische consequenties, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

Een ideale oplossing of beslissing bestaat niet. Daarom is het belangrijk te bepalen welke voor- en nadelen het zwaarst wegen. Misschien valt het je niet gemakkelijk om je situatie zo rationeel te bekijken; er spelen zoveel emoties mee. Maar juist dan is het belangrijk goed doordachte afwegingen te maken – er hangt veel van je beslissing af.

Is de verbinding met de ander voornamelijk zakelijk? Het huis, het inkomen, niet durven of kunnen verlaten, dezelfde sociale kring, gewoonte, broer en zus relatie…

Of is de verbinding gericht op de toekomst? Is er nog passie of kan die terugkomen, willen jullie nog samen leren en groeien? Is er passie, inspireer je elkaar?

Onderzoek de mentale belemmeringen en je innerlijke overtuigingen. Welke norm hanteer jij op het gebied van scheiden? Wat vinden je ouders en je omgeving over scheiden? Waar sta jij voor als partner, ouder? Wat vind jij belangrijk in een relatie? Welke stappen wil jij zetten?

Wees ook eerlijk over wat je vindt en voelt en bespreek wat je graag zou willen of schakel een professional (huisarts, coach maatschappelijk werker, familieopsteller, relatietherapeut of mediator etc.) in.

Mediation kan jullie meer inzicht in elkaar bieden, een belangrijk onderdeel is namelijk vaak hoe je met elkaar communiceert. Inzicht brengt meer begrip, zowel voor de ander als voor jezelf en geeft daardoor ruimte om te kijken naar mogelijke aanpassingen en veranderingen. Bel ons gerust voor een vrijblijvend en kosteloos verhelderend gesprek en wij wijzen je of jullie de weg.

Op basis daarvan kun je dan besluiten tot scheiden of blijven.

Kinderen Eerst

Bij twijfel of je wilt scheiden of blijven, denk je natuurlijk aan de kinderen. Hun welzijn staat voorop. Ook al lijkt uit elkaar gaan tegenwoordig normaal, voor kinderen is dit het nooit. Besef wel dat dit geen reden is om een relatie voort te zetten, de beslissing of jij wilt scheiden of blijven dient af te hangen van de relatie tussen jou en je partner.

Een scheiding is niet goed voor kinderen, maar opgroeien in een gezin met een slechte relatie als basis ook niet. Een scheiding is een heftige gebeurtenis, helemaal voor kinderen. Het uit elkaar gaan van hun ouders heeft veel invloed op de Netwerk Scheidingswijze[n] www.ScheidingsWijze.nl info@scheidingswijze.nl

Veelgestelde vragen

Kan ik ook scheiden met gefinancierde rechtsbijstand?

Ja dat is ook mogelijk. 

Wij zullen bij de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch een toevoeging voor je of jullie aanvragen. Dat houdt in dat wij een aanvraag voor je doen om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, d.w.z. het overgrote deel van de kosten van de online mediation worden dan door de Staat voldaan. De Raad voor Rechtsbijstand controleert zelf de gegevens bij uw gemeente en zij controleert ook uw inkomensgegevens bij de Belastingdienst, door middel van je BSN. Indien de toevoeging aan jullie wordt verleend, behoef je zelf geen kosten voor rechtsbijstand te dragen, behalve een door de Raad voor Rechtsbijstand wettelijk op te leggen eigen bijdrage; deze varieert van € 58,00 tot € 115,00 per persoon, al naar gelang de hoogte van uw inkomen. De Raad voor Rechtsbijstand stelt jezelf, rechtstreeks op de hoogte van de vastgestelde eigen bijdrage. Ook krijg je korting op het griffierecht. Indien slechts 1 van jullie recht heeft op toevoeging dan wordt de vaste prijs gehalveerd. De Raad voor Rechtsbijstand stelt de eigen bijdrage vast aan de hand van je inkomen en vermogen in het zgn. ‘peiljaar’. Dit is het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de aanvraag voor de toevoeging wordt ingediend. Indien je inkomen sedert het peiljaar met 15 % of meer is gedaald, kun je een verzoek om peiljaarverlegging indienen. Echter, dit verzoek kun je pas indienen, nadat de Raad voor Rechtsbijstand op de eerste toevoegingsaanvraag heeft beslist. Het is verstandig eerst even contact met ons op te nemen, voordat je het verzoek om peiljaarverlegging indient. Het verzoek dient echter wel binnen 6 weken na de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand op de eerste aanvraag worden ingediend! Ingeval je een verzoek tot peiljaarverlegging doet, zal de Raad voor Rechtsbijstand achteraf controleren of je geschatte inkomen en je daadwerkelijk genoten inkomen overeenstemmen. Mocht blijken dat uw daadwerkelijk genoten inkomen hoger was dan het geschatte inkomen, dan kan dat gevolgen hebben voor de opgelegde bijdrage: deze zal dan verhoogd worden. Wederom zal de Raad voor Rechtsbijstand je zelf informeren hierover. Zij zal zelf tot incasso van de hogere eigen bijdrage overgaan. Rest ons te melden dat, indien je 18 jaar of ouder bent en een inkomen geniet op of net boven bijstandsniveau, je eventueel recht heeft op bijzondere bijstand: dit kun je u bij de Gemeentelijke Sociale Dienst aanvragen/regelen. Zodra de toevoeging is verstrekt (en de hoogte van de eigen bijdrage bekend is) krijg je de kosten (grotendeels) vergoed. Mocht je  nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande of als we de toevoeging voor je/jullie  kunnen aanvragen dan kun je ons mailen op info@onlinescheidingregelen.nl. Zodra wij en jij bericht hebben van de Raad voor Rechtsbijstand en we weten of er (voorlopig) recht is op toevoeging, dan krijg je van ons toegang tot ons systeem en gaan we van start met de intake. Let op dat als er sprake is van vermogen en/of zogenaamd resultaat na de scheiding dan heb je geen recht op toevoeging en kan het zijn dat je alsnog de rekening gepresenteerd krijgt. Denk je recht op toevoeging te hebben? Bel of mail ons en wij vragen het voor je aan, zodat je zekerheid hebt dat de scheiding met subsidie geregeld kan worden en de gehele scheiding per persoon rond de € 100,- gaat kosten.      

Zijn er nog andere kosten?

Er moet nog wel een uittreksel opgevraagd worden bij de Gemeente. Verder zijn er geen andere kosten.

Tenzij je besluit om extra hulp in te schakelen.