Wij helpen je om het zelf te doen

Wij zijn de experts op het regelen van een scheiding op samenspraak. Wij hebben verstand van alles wat bij een scheiding komt kijken. Daar zijn wij de beste in. 

Wij begrijpen hoe groot de belangen kunnen zijn, hoe sterk het krachtenveld en hoe cruciaal de gewenste verandering is. Wij helpen dit te realiseren en niet te verzuipen (of te sneuvelen) in het krachtenveld dat onherroepelijk opspeelt tijdens de scheiding. We loodsen jullie met onze vragen door het scheidingsproces heen. 

Vanuit huis scheiden

We helpen je om het zelf te doen. We nemen het niet uit handen. We geloven in jullie competenties om de scheiding te regelen en weet dat indien nodig je altijd op ons terug kunt vallen.

De communicatie is altijd naar beide partners.

Door gebruik te maken van onze ‘scheidingsmachine’ bieden wij de mogelijkheid je scheiding zelf te regelen, van a tot z.

Alle relevante onderwerpen komen aan bod: de verdeling van de gemeenschap of de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden, de alimentatie, de pensioenen, eventuele nalatenschappen en het toekomstige wonen maar ook, ingeval van minderjarige kinderen, de verdeling van de zorg, het maken van toekomstbestendige afspraken, hoe de kinderen te betrekken bij de scheiding en natuurlijk de kinderkosten.

Het komt er op neer dat je door het invullen van de vragen uiteindelijk een convenant en ,ingeval van minderjarige kinderen, een ouderschapsplan genereert.

Omdat je de stukken in feite zelf maakt, behoud je de regie over je scheiding: het is tenslotte jullie scheiding!

Doe wat wel werkt

Je bepaalt bij het invullen je eigen tempo en het tijdstip dat het jou het beste uitkomt en indien er zaken zijn waar je niet uitkomt, schakel je een hulplijn in, zodat je er, alhoewel je baas blijft over je scheiding, wel professionele begeleiding kunt krijgen voor zaken waar je toch niet uitkomt, omdat je bijvoorbeeld niet over de juiste kennis beschikt of twijfelt of je de juiste keuze maakt.

Uiteraard wordt na afronding van het door jullie gegenereerde convenant en/of ouderschapsplan een controle uitgevoerd, zodat je er zeker van kunt zijn dat de door jullie gemaakte afspraken wettelijk uitvoerbaar zijn.

Vervolgens zullen de stukken door jullie ondertekend worden en zal er een legitimatie-check moeten plaatsvinden.

Als dit alles is geschied, kunnen de stukken naar de advocaat. Dit regelen we voor jullie. De advocaat zal de stukken vergezeld van een zgn. gezamenlijk verzoek tot echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap indienen bij de rechtbank, waarna de rechtbank binnen afzienbare tijd een beschikking zal afgeven.

Ingeval van een ontbinding van een samenleving hoeven de stukken niet naar de advocaat en is ondertekening afdoende. De kosten zullen dan lager uitvallen.

De 7 stappen

Praktisch plan van aanpak

Intake

Stap 1

Intake

De eerste stap begint bij jullie zelf. Standaard stellen bestaan immers niet. Iedereen is uniek en zo ook elke scheiding. Dus we inventariseren eerst hoe het bij jullie er voor staat.

We geven een duidelijke terugkoppeling naar jullie beiden als wij van mening zijn dat er toch wat meer hulp nodig is. Je komt nooit voor extra kosten te staan die niet vooraf aangegeven zijn. Je ontvangt pas een rekening voor meerwerk als jullie daar beiden mee ingestemd hebben.

Met onze praktische, logisch en helder stappenplan ga je nu op weg naar een nieuwe toekomst.

Verdieping en evt. kinderen

Stap 2

Verdieping en evt. kinderen

Nu we weten van de situatie is, krijg je aanvullende vragen. Daardoor kunnen we een convenant en ouderschapsplan op (jullie) maat genereren.

We kunnen het niet nalaten om ongevraagd advies te geven waar wij dat nodig achten. Bij kinderen zullen we dat zeker niet nalaten. Uiteraard beslis je zelf wat je ermee doet.

Wonen -in de breedste zin van het woord-

Stap 3

Wonen -in de breedste zin van het woord-

Het wonen na de scheiding komt uitgebreid aan bod. Ten eerste omdat het een belangrijke levensbehoefte is maar daarnaast ook dat afspraken vastgelegd in het convenant ook uitvoerbaar moeten zijn. Dat je niet achteraf voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Indien nodig kan je eigen hypothecair planner of desgewenst een hypotheekadviseur uit ons netwerk (in je eigen regio) je ook helpen met de haalbaarheidstoets van het blijven wonen, uitkopen, aankopen van een nieuwe woning etc.

Is er recht op urgentie dan helpt onze MfN mediator jullie daarbij.

Overzicht

Stap 4

Overzicht

We zorgen voor (vermogens)overzicht, dat is niet alleen handig tijdens maar ook zeker na de scheiding. Door de intake weten we wat er is en vragen we je hoe je daarmee om wilt gaan.

Ont-koppeling vergt tijd en ruimte. Voordeel bij online je scheiding zelf regelen is dat je alle tijd en ruimte kunt nemen die je nodig hebt. Vergeet daarbij niet om rekening met de ander te houden. Het is nu eenmaal geen peper en zout stelletje dat uit elkaar gehaald wordt.

Beter onze hulplijnen inschakelen dan naasten zich er in laten mengen. Wel goed om te zorgen dat je een vertrouwenspersoon hebt waar je je hart kunt luchten.

Een tip kan zijn om op neutraal terrein af te spreken.

Verdeling

Stap 5

Verdeling

De meeste stellen weten wel hoe ze zaken willen verdelen. We nemen het ook op in onze stukken zodat daar achteraf ook geen onduidelijkheid over kan bestaan. Een inboedel-lijst is niet noodzakelijk.

Als er hulp gewenst is bij de verdeling, omdat het toch anders uitpakt dan verwacht dan kunnen we je tips toezenden om jullie een stap verder te helpen.

Lukt dat niet? Laat het ons weten waar je vastloopt en we wijzen je de weg. Dat kan dus ook op onderdelen. Dan kun je daarna weer verder met zelf de scheiding online te regelen. We zorgen ervoor dat we jullie er door heen loodsen.

Stap voor stap.

Je portemonnee

Stap 6

Je portemonnee

Wat is je inkomen na de scheiding?

Hoeveel kosten de kinderen? Hoe ga je die kosten rekening houdend met de verdeling van de zorg en je inkomen naar rato verdelen?

Is er sprake van partneralimentatie?

Maar ook hoe verdeel je het ouderdomspensioen. Wat is een bijzonder partnerpensioen? Dat wordt nog wel eens vergeten maar is vaak het grootste ‘vermogen’. Ook een andere verdeling dan de standaard kan voorkomen dat je op je oude dag in de kou staat.

We leggen het uit -indien dat gewenst is- zodat jullie daarna een keuze kunnen maken op basis van richtlijnen maar desgewenst kun je daar ook van afwijken als je het daar maar samen over eens bent.

Afronding en nazorg

Stap 7

Afronding en nazorg

Zijn jullie het eens?

Dan leggen we op basis van de antwoorden de gezamenlijke afspraken vast. 

Indien er nog zaken niet duidelijk zijn ontvang je van de behandelaar van jullie dossier aanvullende vragen en/of kunnen jullie nog op zaken terugkomen die aandacht behoeven.

De concept stukken (convenant en ouderschapsplan) worden altijd ter controle aan jullie en onze huisadvocaat voorgelegd. 

Uiterlijk bij de ondertekening zal ook een legitimatie-check plaatsvinden. Desgewenst kan dat ook geregeld worden bij een notaris in jullie eigen woonplaats.

Na de ondertekening van de stukken dient onze huisadvocaat de stukken in bij de rechtbank om de scheiding te laten formaliseren.

Je hoeft niet zelf naar de advocaat en/of rechtbank. We houden je op de hoogte van het verloop en als de scheiding geformaliseerd is.

Uiteraard sturen we je dan nog een actielijst waar je na de scheiding aan moet denken, zodat je niets vergeet.

machine-hulplijnen

Twijfel?

Weet wat je doet, scheiden kan altijd nog.

Lees het verhaal Lees het verhaal

Direct starten

Bespaar tijd, geld en energie. Regel je scheiding zelf.

Klik verder Klik verder