Blog button naar het overzicht
Partneralimentatie

Partneralimentatie

26-10-2021 Categorie: Alimentatie

Alimentatie na de scheiding

Alimentatie, voor de één noodzakelijk om in eerste levensonderhoud te kunnen voorzien, voor de ander een doorn in het oog. Er heerst nog vaak het idee dat de man na de scheiding wordt kaalgeplukt en de vrouw hier alleen maar van profiteert. Maar wat is alimentatie nu eigenlijk precies?

Hoe lang en wanneer heb je eigenlijk recht op?

Hoeveel moet je betalen of ga je ontvangen?

En heb je er zelf eigenlijk invloed op?

In dit artikel wordt uitgelegd wat partneralimentatie is, we nemen een kijkje in het verleden en de alimentatiewetgeving, die sinds 2020 is aangepast wordt ‘besproken’. Ook wordt uitgelegd hoe en waar je zelf de hoogte van de alimentatie kunt berekenen.

De omschrijving op Wikipedia luidt: Alimentatie is een bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding.  Oftewel, de meestverdienende partner betaalt, meestal maandelijks, een bedrag aan de minder verdienende partner.

Partneralimentatie – een blik in het verleden

Partneralimentatie bestaat al sinds 1830. In die tijd mochten vrouwen niet werken en werd de man verplicht om na een scheiding zijn ex-partner financieel te blijven ondersteunen. Dit was in ieder geval zo in de hogere klasse. In de lagere klasse was de draagkracht van de man meestal niet toereikend én werkte de vrouw in de huishouding of als prostituee waardoor ze in haar eigen onderhoud kon voorzien.

Overigens kon er in die tijd alleen gescheiden worden als er sprake was van mishandeling, overspel of gevangenisstraf. En alleen de onschuldige partij had recht op partneralimentatie. Had de vrouw overspel gepleegd, dan kon ze naar alimentatie fluiten. Een scheiding zoals nu veel vaker voorkomt; waarbij beide partijen in onderlinge overeenstemming besluiten uit elkaar te gaan was vroeger niet toegestaan.

Partneralimentatie – huidige wetgeving

Voorheen werd partneralimentatie gezien als levenslange onderhoudsplicht,  de betaling stopte pas bij overlijden van de betaler óf de ontvanger. Pas in 1994 werd dit afgeschaft en werd de duur van de partneralimentatie wettelijk veranderd naar 12 jaar.

In 2020 is deze wet wederom aangepast: Voor de duur van betalen voor partneralimentatie geldt nu: De helft van de huwelijksduur, met een maximum van 5 jaar.
Dus stel dat een huwelijk 7 jaar heeft geduurd; dan is de duur van de alimentatiebetaling 3,5 jaar. Zijn jullie 10 jaar of langer getrouwd? Dan geldt de maximale duur van 5 jaar.

Uitzonderingen op de duur van maximaal 5 jaar

Een regel zou geen regel (in Nederland) zijn als er niet een paar uitzonderingen zouden gelden:
1. Hebben jullie samen kinderen onder de 12 jaar? Dan geldt de onderhoudsverplichting het jongste kind 12 jaar is.
2. Zijn jullie langer dan 15 jaar getrouwd, én bereikt de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na de scheiding deAOW-leeftijd? Dan bestaat er tot aan de AOW-leeftijd recht op partneralimentatie.
3. Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, én de alimentatiegerechtigde, dus degene die de alimentatie ontvangt, 50 jaar of ouder is dan is de maximale betalingsduur 10 jaar. Deze laatste regeling tot aan 2027 wel afgebouwd.

Hoeveel partneralimentatie krijg ik?

Als je besluit te gaan scheiden is één van belangrijkste vragen vaak;

Hoe sta ik er na de scheiding financieel voor?

Wat heb ik na de scheiding in mijn portemonnee?

Ons uitgangspunt is het brengen van financiële duidelijkheid, dit geeft rust waardoor je verder kunt. Ook al regel je de scheiding zelf dan is dat natuurlijk ook van belang en waar nodig kun je bij ons terecht om dat helder te krijgen.

Voor het berekenen van partneralimentatie zijn in grote lijnen de volgende uitgangspunten belangrijk. Eerst breng je in kaart hoe de financiële situatie tijdens het huwelijk was. Hierop wordt de behoefte van beiden gebaseerd. Vervolgens kijk je naar de financiële situatie ná het huwelijk. Zo wordt bepaald wat de draagkracht van beide partijen is. Na aftrek van eventuele kinderalimentatie kan de hoogte van de partneralimentatie berekend worden.

Uitgangspunten bereken partneralimentatie

Voor het bepalen van de financiële situatie tijdens het huwelijk kijkt men doorgaans naar het inkomen van het afgelopen jaar. Bij een onderneming kijk je naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar.
Voor het bepalen van de financiële situatie na het huwelijk kijk je naar het inkomen na het huwelijk. Misschien gaat één van jullie meer of minder werken (al is dat overigens niet altijd een reden tot aanpassing van het alimentatiebedrag). Ook de toekomstige woonlasten zijn van belang voor de berekening, zoals kale huur of te betalen hypotheekrente en aflossing.

Partneralimentatie en toeslagen

Het is ook raadzaam om via de website van de belastingdienst een proefberekening toeslagen te maken. Als jullie niet meer op hetzelfde adres zijn ingeschreven, en de scheiding is ingediend bij de rechtbank kan dit namelijk van invloed zijn op de hoogte van de toeslagen. Misschien had je voor de scheiding geen recht op kindgebondenbudget of huurtoeslag, maar na de scheiding wel. Dat is ook weer van invloed op de partneralimentatie.

Zelf afspraken maken

Partneralimentatie valt onder het zogenaamde “regelend recht”. Dit houdt in dat je in onderling overleg altijd mag afwijken van de wettelijke regeling. Zo kun je bijvoorbeeld een kortere of juist langere betalingsduur afspreken. Ook is het mogelijk partneralimentatie af te kopen door in één keer een bedrag te betalen of kan de alimentatiegerechtigde, dus degene die de alimentatie ontvangen hiervan afzien.
Overigens is het wel zo, dat je als alimentatiegerechtigde na de scheiding een bijstandsuitkering aanvraagt je niet zomaar van partneralimentatie kan afzien. De gemeente zal in dat geval alsnog bij de ex-partner aankloppen.

Alibox – zelf partneralimentatie berekenen

Via de rekentool op onze website kun je zelf een alimentatieberekening maken. Maar het is ook mogelijk om hier één van onze scheidingsspecialisten in te schakelen. Voor het berekenen van alimentatie maken we gebruik van het rekenprogramma “Alibox” Met deze rekentool is het mogelijk een berekening voor de kinder- en de partneralimentatie te maken. Overigens gaat kinderalimentatie altijd vóór partneralimentatie. Het berekenen van alimentatie in Alibox is niet moeilijk, betrouwbaar en in een paar korte stappen zie je direct het resultaat.

Wel is het belangrijk om eerst samen te bespreken van welke bedragen en cijfers jullie uitgaan. Welk salaris geeft de situatie tijdens jullie huwelijk het beste weer? Hoe verdelen jullie de zorg voor de kinderen verdeeld, en hoe zien jullie woonlasten er na de scheiding uit?

Wil je alvast een berekening maken? Ga dan naar www.alibox.nl
Heb je nog vragen of kom je er toch niet helemaal uit? Dan is het mogelijk om via de rekentool de berekening over te dragen aan één van onze scheidingsspecialisten. Zij helpen je er dan verder mee.

 

machine-hulplijnen

Twijfel?

Je overweegt te scheiden, maar je durft de stap niet te zetten.

Lees het verhaal Lees het verhaal

Direct starten

Bespaar tijd, geld en energie. Regel je scheiding zelf.

Klik verder Klik verder