Blog button naar het overzicht
Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

26-10-2021 Categorie: Alimentatie

Als je gaat scheiden en samen kinderen hebt maken jullie afspraken over de kinderkosten.

Welke kosten zijn er ten aanzien van de kinderen en hoe gaan jullie deze samen betalen?

Uitgangspunt van kinderalimentatie is dat de kinderen in ieder geval op financieel gebied zo min mogelijk mogen leiden onder de scheiding van hun ouders. Zat je kind voor de scheiding op voetbal of dansles? Dan is het streven dat dit na de scheiding ook nog steeds kan.

Hoogte kinderkosten

In zogenaamde tremanormen is vastgelegd hoe hoog de kosten per kind zijn. Het NIBUD doet hier jaarlijks onderzoek naar. Om de hoogte van de kinderkosten te bepalen wordt gekeken naar;
1. Het aantal kinderen in een gezin
2. De leeftijd van de kinderen
3. Het netto besteedbaar inkomen van het gezin voor de scheiding
Als deze cijfers bekend zijn, kan de financiële behoefte van de kinderen vastgesteld worden.

Hierna wordt gekeken naar de zorgverdeling:

Hoeveel dagen per week zijn de kinderen bij de ene ouder?

Hoeveel bij de andere ouder?

En hoe worden verdelen jullie de vakanties?

De volgende stap is het bepalen van de draagkracht. Hoeveel kan een ouder maandelijks aan de kinderkosten besteden.

Kinderalimentatie of kinderrekening

Als ouders spreek je samen of hoe de kinderalimentatie wordt betaald. Jullie kunnen ervoor kiezen een gezamenlijke rekening te openen en daar beide jullie bijdrage op te storten.
Of jullie kiezen ervoor dat de één van de ouders zijn of haar bijdrage betaalt aan de andere ouder. Deze ouder wordt dan verantwoordelijk voor het betalen van alle kinderkosten. De ouder die kinderalimentatie betaalt mag dan een bepaald percentage zorgkorting op zijn of haar bijdrage inhouden. Dit bedrag is net als in bovenstaand voorbeeld voor de dagelijkse kinderkosten bedoelt. Dit zijn de verblijfskosten.

De alimentatieplicht voor de kinderalimentatie duurt tot het kind 21 jaar is, of tot het financieel zelfstandig is. Het is gebruikelijk dat ouders aanvullende afspraken maken voor de periode na 21jaar, als het kind dan bijvoorbeeld studeert waardoor het nog niet volledig financieel zelfstandig is.

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

Vanaf dat een kind 18 jaar is heeft het een zelfstandig recht op kinderalimentatie. De ouders betalen de kinderalimentatie dan rechtstreeks aan het kind. Als het kind nog thuis woont wordt er vaak van deze regeling afgeweken en ontvangt de ouder die het kind verzorgt de kinderalimentatie.

In sommige gevallen duurt de alimentatieplicht voort tot na het 21ste levensjaar; bijvoorbeeld als je kind een handicap heeft.

Kinderalimentatie betalen en ontvangen

Eerder schreven we al dat je de kinderkosten via een gezamenlijke rekening kunt betalen of dat één van de ouders kinderalimentatie ontvangt en alle kosten op zich neemt. Beide opties zullen we hier toelichten aan de hand van praktijkvoorbeelden;

Praktijkvoorbeeld kinderalimentatie

Marcel en Simone zijn gescheiden en hebben 2 kinderen, een tweeling van 7 jaar; Zoë en Jazz. Via de rekentool op onze website hebben Marcel en Simone een berekening gemaakt voor de kinderalimentatie. Rekening houdend met een netto maandinkomen tijdens het huwelijk van € 4.500,- is de behoefte van Zoë en Jazz €1.000,- per maand.

De tweeling verblijft gemiddeld 20 dagen per maand bij Simone en 10 dagen per maand bij Marcel. Marcel heeft een hoger inkomen dan Simone. De totale bijdrage per maand van Marcel is op € 600,- gesteld en die van Simone op € 400,-

Marcel ontvangt 25% van de totale behoefte aan zorgkorting. In dit voorbeeld is dat € 250,-. Zorgkorting is het bedrag dat Marcel in zijn eigen portemonnee houdt. Hiervan kan hij de dagelijkse kosten betalen als de kinderen bij hem zijn zoals boodschappen en kosten voor uiterlijke verzorging. Ook draait de wasmachine vaker als de kinderen er zijn en is het stroom- en waterverbruik hoger. Dit noem je de verblijfskosten.

Marcel betaalt daarnaast maandelijks € 350,- kinderalimentatie aan Simone.
Simone haar eigen bijdrage is € 400,- per maand, en daarnaast wordt de kinderbijslag van € 180,- per maand aan Simone uitbetaald. Bij elkaar opgeteld heeft Simone maandelijks € 930,- te besteden aan de kinderen.
Hiervan betaalt zij, net als Marcel, de verblijfskosten als de kinderen bij haar zijn.

Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het betalen van de verblijfsoverstijgende kosten zoals kosten voor school, schoolreisjes, kleding, BSO, sport, hobby, abonnementen, fietsen en onderhoud, etc.

Als laatste zijn er nog de buitengewone kosten. Denk dan bijvoorbeeld aan een beugel, bril, vervolgopleiding of buitenlandse studiereis. Over deze kosten hebben Marcel en Simone afgesproken dat ze die gezamenlijk, naar rato van inkomen zullen betalen.

Praktijkvoorbeeld kinderrekening

Geke en Bart zitten in hetzelfde schuitje als Marcel en Simone. Zelfde inkomen, 2 jonge kinderen en eenzelfde zorgverdeling. Zij hebben er echter voor gekozen de kinderkosten van een gezamenlijke kinderrekening te betalen. Bart stort maandelijks een bedrag van € 600,- op deze rekening en Geke een bedrag van € 400,-. Ook de kinderbijslag wordt op deze rekening gestort. In totaal wordt er dus maandelijks € 1.180,- op de kinderrekening gestort.

De verblijfskosten zijn 70% van behoefte van de kinderen; € 700,- dus. Bart ontvangt hier 25% van en Geke 45%. Bart haalt maandelijks €250,- van de kinderrekening en Geke € 450,- Blijft er over: € 480,-

Van het overgebleven geld worden de verblijfsoverstijgende kosten betaalt. Geke en Bart hebben allebei een pinpas van de rekening en zijn beide verantwoordelijk voor de betalingen. Wel hebben ze afgesproken dat over een uitgave hoger dan €100,- altijd wordt besproken.
Jaarlijks bekijken Geke en Bart of het saldo op de kinderrekening nog voldoende is. Is dat niet het geval? Dan zullen ze allebei een extra bedrag te storten.

Ook maken Geke en Bart afspraken over de buitengewone kosten: Deze zullen zij 50/50 betalen als die zich voordoen.

Kinderalimentatie en toeslagen

Als (alleenstaande) ouder heb je recht op een tegemoetkoming van de belastingdienst. De belangrijkste tegemoetkomingen zijn:
1. Kinderbijslag
2. Kindgebondenbudget
3. Inkomensafhankelijke combinatiekorting
4. Kinderopvangtoeslag

De kinderbijslag wordt ieder kwartaal uitgekeerd door de SVB tot het kind 18 jaar is. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het inkomen van de ouders is niet van belang. Wel kan het zijn dat je recht hebt op dubbele kinderbijslag als jullie kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft. De kinderbijslag telt niet mee voor de behoefteberekening van de kinderalimentatie. Het is een extra bedrag bovenop de alimentatie.

Het kindgebondenbudget is een tegemoetkoming in de kosten van een kind tot het 18 jaar is. De ouder die de kinderbijslag ontvangt, ontvangt doorgaans ook het kindgebondenbudget. Als jullie hier andere afspraken over willen maken kun je dit bij de belastingdienst en het SVB aangeven. De hoogte van het kindgebondenbudget is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Bij het maken van de kinderalimentatieberekening wordt het kindgebondenbudget bij het inkomen opgeteld.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting bestemd voor alleenstaande ouders en minst verdiende partners. De hoogte van de korting is afhankelijk van het inkomen en deze tegemoetkoming stopt als het jongste kind 12 jaar is.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders en het aantal uren dat het kind naar de opvang gaat. In de alimentatieberekening wordt gekeken naar de netto kosten voor kinderopvang. Dat zijn dus de kosten na aftrek van de kinderopvangtoeslag.

Zelf alimentatie berekenen

Op onze website kun je zelf een alimentatieberekening maken via de rekentool van Alibox. Het berekenen van alimentatie in Alibox is niet moeilijk. Na het invoeren van een aantal gegevens krijg je direct een rapportage met daarin de hoogte van de behoefte van de kinderen, de draagkracht van de ouders, de zorgkorting en de hoogte van de alimentatie. Lukt het niet om de berekening zelf te doen? Dan kun je deze overdragen aan één van onze scheidingsspecialisten.

Op zoek naar boeken over alimentatie – kinderen?

 

machine-hulplijnen

Twijfel?

Je overweegt te scheiden, maar je durft de stap niet te zetten.

Lees het verhaal Lees het verhaal

Direct starten

Bespaar tijd, geld en energie. Regel je scheiding zelf.

Klik verder Klik verder